9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi

9. Sınıf

Matematik

Fonksiyonlar Testi

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 1

A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir?

A
{(1,3), (2,5), (3,7)}
B
{(1,3), (1,5), (2,1)}
C
{(1,1), (2,1), (3,1)}
D
{(1,5), (2,1), (3,7)}
E
{(1,7),(2,3),(3,5)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 2

A = {7,8,9}, B ={1,3,5} kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangilerinin hem kendisi hem de tersi fonksiyondur? I. {(7,3), (8,5), (9,1)} II. {(7,5), (8,3), (8,5)} III.{(7,3), (8,5), (8,1)} IV.{(7,1), (8,5), (9,3)}

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve IV
D
II, III
E
I,III, IV

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 3

A = {-1, 2, 4} ve f : A B, f(x) = 2x – 1 biçiminde tanımlı olan fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. Buna göre, B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
{-1, 3, 7}
B
{-3, 5, 9}
C
{-3, 3, 7}
D
{-1, 3, 9}
E
{-3, 3,9}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 4

f : AB, f(x) = 3x – 1 biçiminde tanımlı fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. B = [5, 14] ise A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
[2, 5)
B
(2, 5]
C
(2, 5)
D
[2, 5]
E
(1, 6)

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 5

f(x) =x + 6 ise f(3) +f(75) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
6
B
12
C
18
D
36
E
84

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 6

f(x) = (a – 2) x + b +1 birim fonksiyon, g(x) = (n – 5) x + 4 sabit fonksiyon ise a – b + n + g(2) nedir?

A
6
B
8
C
9
D
10
E
13

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 7

Tanımlı olduğu değerler için f(2x – 1) = 6x – 1 ve f(3k + 1) = 23 ise k nedir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 8

f(x) = x2– 2 ise f(3x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
9f(x) + 16
B
9f(x) + 20
C
3f(x) + 1
D
3f(x) – 2
E
9f(x) + 18

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar TestiSoru 9

f(x) doğrusal fonksiyonu için f(2) = 5, f(3) = 8 ise f(1) kaçtır?

A
-1
B
1
C
2
D
4
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 10

f(x) = 3x + 2, g(x) = 2x + n ve (fog) (x) = gof(x) ise n kaçtır?

A
-1
B
1
C
2
D
4
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 11

A = {1, 2, 3, 4} , B = {a, b, c, d, e} kümeleri için aşağıdakilerden hangisi A’dan B’ye bir fonksiyon belirtmez?

A
{(1,a), (3,b), (2,e), (4,d)}
B
{(2,a), (3,a), (1,a), (4,a)}
C
{(1,b), (2,c), (3,d) (4,e)}
D
{(1,a) (2,b), (2,c) (4,e)}
E
{(1,a) (3,c), (4,c), (2,d)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 12

Aşağıdaki bağlantılardan kaç tanesi fonksiyondur?adsız

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyondur?adsız

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 14

(x,y) ikilisinin 2. bileşenin küpü 1. bileşenin karesinden 5 fazladır. Buna göre, y= f(x) aşağıdakilerden hangisidir?adsız

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 15

f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere f(4) = 23 , f(7) = 35 olduğuna göre, f(9) kaçtır?

A
40
B
43
C
53
D
72
E
16

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 16

A = {1, 2, 3} , B = {x, y, z, t} kümeleri veriliyor. A kümesinden B kümesine tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir sabit fonksiyondur?

A
{(1, x), (2, x)}
B
{(1, x), (2, y), (3, z)}
C
{(1, x), (2, x), (3, z)}
D
{(2, y), (2, x), (2, z)}
E
{(1, y), (2, y), (3, y)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 17

adsız      f(x) sabit fonksiyon, g(x) birim fonksiyon olduğuna göre a.b kaçtır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 18

adsızYandaki Venn şeması ile gösterilen f fonksiyonun tanım kümesinde bulunup, görüntü kümesinde bulunmayan elemanların toplamı kaçtır?

A
10
B
6
C
5
D
4
E
2

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 19

adsızFonksiyonun en geniş takım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
R
B
(5)
C
(-5)
D
R-(5)
E
0

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 20

adsız

A
5
B
6
C
7
D
8
E
9

Comments 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir