Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonları ve hücre sistemi

Baz istasyonları ve hücre sistemi

Bir telefonu hücresel ağa bağlayan BTS (Base Transreceiver Station) baz istasyonu genel anlamda hem alıcı hem verici yani antenlerdir. Kullanım alanlarına müteakip olarak bir kaç tip anten bulunmakta. Bu antenler genel olarak nerelerde kullanılır?  Bunlara dair bütün bilgilere bu köşe yazımda ulaşabilirsiniz.

İlkel bir GSM sisteminde, mobil cihazları hücresel ağa bağlamak için baz istasyonu (BTS) verilen radyo sinyallerini kullanır. Bunların görevleri ilişkisinde kanal kodlaması, kodlama/kod çözme gibi işlemler bulunmaktadır. Baz istasyonu (BTS), radyo frekans ileticiler ve alıcılar, antenler (hücreler), iletim (PCM) tesisi arayüzü gibi vb.den oluşur. Baz istasyonu (BTS) , gerekli çağrı istem kapasitesini genel olarak sağlamak için bir veya birden fazla alıcı ve vericilerden oluşabilir. Bir baz istasyonu (BTS) çok yönlü anten ile her yöne (360 derece) ya da üç sektörlü (sektörel) (120 derece) anten ile üç sektöre yayın yapılabilir.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonları büyüklüklerine göre üçe ayrılırlar. Baz istasyonu ve hücre sistemi omni ve sektörel olarak ikiye ayrılmaktadır. Anten bulunmaktadır.

Baz istasyonları kullanım şekilleri

  • Arazilerde kullanılan antenler 2G (Edge), 3G (+HSPA), 4G (LTE ve LTEA) teknolojilerine göre farklılık göstermektedir ancak kurulacak araziye 2G (Edge), 3G (+HSPA), 4G (LTE ve LTEA) için ayrı ayrı antenlerin kullanılması da gözlerden kaçmamaktadır. Bunun sebebi ise farklı frekans bandlarından kaynaklanmaktadır.

KULLANIM ARAZİLERİNE GÖRE ANTEN ÇEŞİTLERİ

Çok yönlü anten çeşidi (Omni) : Bu anten çeşidinde baz istasyonu tek hücreden yani tek antenden oluşmaktadır ve baz istasyonu merkez olarak etrafına tamamen eşit olarak ışımaktadır. Baz istasyonu alıcıları ve vericileri için antenler bu ışımaya gayet uygun özelliktedir, çok yönlü (360 derece) anten olarak isimlendirilir. Resimde bir Omni anten (hücre) ve kapsama alanı gösterilmiştir.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonu hücre sisteminde omni planlaması yaygın olarak kullanılmaktadır.

Omni baz istasyonları amacı

Düşük kullanıcı ve abone kapasitesinin bulunduğu ve olabildiğince geniş alanların kapsanması ve kapsama alanlarının artırılması için kırsal bölgelerde çok yönlü (omni-cell) ‘360 derece’ hücre tipi ya da anten tipi, yüksek kullanıcı ve abone kapasitesinin bulunduğu ve yoğun hücre (baz istasyonu) yerleşiminin gerçekleştirileceği kentsel ve şehirsel alanlar için üç sektörlü (sektör-cell) ‘120 derece’ hücre tipi ya da anten tipi tercih edilir.

Üç sektörlü anten çeşidi (Sektörel) : Sektörel baz istasyonları (hücreler) bir veya birden fazla hücreden oluşmaktadır. İlkel bir GSM’de kullanılmakta olan genel yapı tamamen üç hücreden oluşan sektörel bir yapıdır. Her bir hücre (anten) aynı zamanda sektör olarak adlandırılmaktadır. Sektörler yönlü (vektörel) antenler kullanılarak planlanır ve oluşturulur. Bu tip antenler (hücreler) ön yüzey doğrultusunda sadece belirli bir açı ile ışıma yapar.

Sektörel baz istasyonları amacı

Sektör yapıda hücre (anten) sınırlarını bir bölgeye odaklama veyahutta daha kesin bir biçimde belirlemek daha esnek ve kolaydır. Yine antenler (hücreler:) belirli bir eğimle baz istasyonuna monte edilebilir. Böylece radyo sinyallerinin aktarılabileceği alanları bilmek ve sınırları planlayarak kurmak daha neticelidir. Dolayısıy ile şebekenin ve ağın sinyal kalitesi daha güçlü ve kaliteli olacaktır. Hücreleri (antenleri) daha küçük sektörlere (dilimlere) ayırmak ile abonelere ve kullanıcılara daha kaliteli bir hizmet sunma ve kapsama alanının daha etkin kullanımı mümkün bir biçimde kılınmaktadır. Şekil de 120 derece açılı olan 3 sektör anten (hücre) ile oluşturulmuş bir kapsama alanı gösterilmiştir.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonu hücre sisteminde Sektörel planlaması yaygın olarak kullanılmaktadır.

BAZ İSTASYONLARI HÜCRE SİSTEMİ

İlkel bir GSM’de kullanılabilecek olan toplam frekans sayısı 124 tanedir. Bu frekanslar her ülke için bir veya birden fazla ağın kapsamasını sağlamak adına kullanılacak toplam (total) kapasitedir. Dolayısı ile planlanan bütün ağ ve şebekeler için bu frekanslar otomatik olarak paylaşılmak durumundadır. Örneğin, ülkemizde 900 MHz şebekesi olarak Vodafone ve Turkcell şebekehatları kurulmuştur. Her iki şebeke de 124 tane frekansı paylaşmışlardır. Tablo da ülkemizde ki GSM operatörlerine temin ve tahsis edilmiş olan frekans aralıkları görülmektedir.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonları büyüklüklerine göre üçe ayrılırlar. Baz istasyonu ve hücre sistemi omni ve sektörel olarak ikiye ayrılmaktadır. Anten bulunmaktadır.

Baz istasyonları hücre bağlantısı

Bir operatörün sınırlı sayıda ki bu frekanslar ile bütün ülkeyi tamamı ile kapsaması oldukça imkansızdır.Standart bir hücre (anten) çapı yaklaşık olarak 100 km’dir. Bir operatör şirketini bu frekansları 1 defa kullanmak şartı ile tüm ülkeyi kapsama alanına dahil etmesi olanaksızdır. Bu durumu çözmek adına operatörler frekansları tekrarlayan sistem ile kullanmak için çeşitli modeller geliştirmişlerdir. Bir şebekede veya ağda frekansların hangi sıklıklarla ve ne kadar kullanılacağının detaylı bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar nezdinde nereye ve ne kadar baz istasyonu ya da BTS merkezleri kurulacağı kesin olarak karalaştırılır. Şekilde komşu olan hücrelerin (baz istasyonlarının) frekans planlamalarının yapıldığı görülmektedir.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonları büyüklüklerine göre üçe ayrılırlar. Baz istasyonu ve hücre sistemi omni ve sektörel olarak ikiye ayrılmaktadır. Anten bulunmaktadır.

Mikro, Makro ve Piko baz istasyonları

Her bir baz istasyonu bir hücreyi temsil eder (Resim 2.1). İlkel bir GSM sisteminde detaylı olarak kullanabilecek “124” adet nokta, frekans aralığı sınırlı olması için sistemde kullanılmakta olan frekanslar tekrarlanır. Bu ise maalesef karışmaya sebep olur. Bunu engellemek adına hücrelerin (baz istasyonlarının) çıkış güçleri ve kuruldukları yere bağlı olarak 3 farklı çeşide (tipe) ayrılır. Macro, micro ve pico (Makro, mikro ve piko) hücreler.

Baz istasyonu ve hücre sistemi

Baz istasyonları büyüklüklerine göre üçe ayrılırlar. Baz istasyonu ve hücre sistemi omni ve sektörel olarak ikiye ayrılmaktadır. Anten bulunmaktadır.

Baz istasyonları çeşitleri

Makro Hücre : Kapsama alanı büyük olan istasyonlardır. Şehir dışında bulunan antenler (hücreler) buna örnektir.

Mikro Hücre : Kapsama alanı küçük olan istasyonlardır. Şehir içindeki antenler buna örnektir. Şehir içine kurulan antenlerin (hücrelerin) sayı bakımından fazla olmasının nedeni olarak konuşma kapasitesinin oldukça yüksek tutulması buna örnek verilebilir.

Piko Hücre : Kapsama alanı çok daha küçük olan istasyonlardır. Bina içindeki antenler (hücreler) veya kısa mesafeli alanlar buna en iyi örnektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir