Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji değişimi araştırmacılar üzerinde de etkisini göstermiş ve teknoloji birçok

bilim insanı tarafından rekabet avantajı yaratan önemli bir

örgütsel yetenek olarak kabul edilmiştir .

Carayannis’e göre teknolojik yetenek teknik ve idari

organizasyonel beceriler, teknolojiyi kullanma becerileri ve teknolojik

değişimi gerçekleştirme becerilerinin bütünüdür . Özellikle ürün/hizmet

geliştirme ve yenilerini yaratma aşamasında işletmeye rekabet avantajı

sağlayan kritik temel yeteneklerden birisi olan teknolojik yetenekler , işletme içi tüm mühendislik faaliyetlerini

kapsamaktadır . İşletmeler üretim ya da hizmet için gerekli mühendislik

faaliyetleri kapsamında konuyla ilgili teknik bilgi, işletme içi yeterli teknoloji

ve taharri neşvünema ehliyetlerine de gereksinim duymaktadır . Çünkü teknolojiyi geliştirmek ve itiyatlaştırmak hem ülkemizi hemde dünyamızı ilerletmek demektir . Yaşadığımız yüzyılı bilgi çağı yapan temel neden, bilginin farklı alanlarda temel bir değer

ve girdi olarak yer almasıdır. Bu kanıda bilgilerin üretilmesi ve paylaşılması için gereken en önemli bir

olgudur. Bilginin anlamlandırılması, işlevsel hale getirilmesi ve paylaşılmasında ise, bilgi kadar

bilgi ve iletişim teknolojilerine de sıkça gereksinim duyulmaktadır. Bilgisayarlar bu teknolojiler

arasında bireyler tarafından en çok başvurulan ve kullanılan araçlardır. Bu nedenle bilgisayarlar,

bilgi çağının temel aracı olarak görülebilirler.

Bilgisayarların ne diyerek algılandığı, temel kullanımda amaçlar doğrultusunda

farklılaşabilmektedir. Örneğin, bilgisayarı daha çok oyun amaçlı kullanan bir çocuk bilgisayara

farklı anlamlar yüklerken, bilgisayarı hesap işlerinde kullanan bir muhasebeci bilgisayarı daha

farklı bir şekilde algılayabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlar, bilgisayarın kullanım

amacının bilgisayara ilişkin algıdaki farklılığın nedenini örneklendirirken, alınan eğitimde

bireylerin bilgisayara ilişkin algılarını değiştirebilmektedir. Çünkü tıp, hukuk, mühendislik,

eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda öğrenim gören bireylerin bilgisayara olan gereksinimleri

de farklıdır. Bir hukuk öğrencisinin bilgisayarı, kayıtların tutulduğu, daha çok bilginin saklandığı

bir araç olarak algılaması beklenirken, bir mühendislik öğrencisi için bilgisayarın projelerin

çizildiği, tasarımların gerçekleştirildiği bir araç olarak algılaması olasıdır. Birey bu algıları

çerçevesinde tutum geliştirir, davranışlarda bulunur ve seçimler yapar. Bu nedenle algıların

belirlenmesi oldukça önemlidir. Algıların belirlenmesi, ortaya çıkarılması ve yorumlanmasında farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilmektedir. Kullanılan veri toplama yöntemlerinden

birisi de “mecazlar” yoluyla veri toplamadır.

Kaynak: Asosyal index

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir