Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf 1. Yazılı Not Özeti

Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf 1. Yazılı Not Özeti

Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf 1. Yazılı Not Özeti

Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf 1. yazılı soruları özeti, Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf yazılı özeti. Türk Dili ve Edebiyatı 11.sınıf 1 yazılı not özeti. Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf not. Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf özet.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi:

Düşünceler duygular ve hayaller insanlara ait özelliklerdir. İnsanlar toplumu oluşturan en küçük yapı birimidir. İnsanların düşünceleri, duyguları ve hayalleri toplumdan etkilenmektedir. Edebiyat toplum ilişkisi bugüne bağlı değildir. Evrenseldir ve yüzyılları kapsar.Herhangi bir dönemde yazılmış bir eseri incelediğimizde o dönemdeki topluma ait bilgilere rastlarız. Bu yüzden herhangi bir dönemde yazılmış eseri incelediğimiz zaman o döneme ait toplum hakkında bilgi sahibi olmuş oluruz.

Romantizm

 • Duygu ve hayal benimsenmiştir.
 • İyi kötü, küçük büyük gibi zıt kavramlar ele alınmıştır.
 • Sanat toplum içindir anlayışı mevcuttur.
 • Sanatçılar hikayelerde kendilerinden bahsetmişlerdir
 • İyi her zaman iyi kötü her zaman kötü olarak kalmıştır.

Realizm

 • Akıl ve mantığı benimsemiştir.
 • Gözlem ve belgelere dayanmaktadır.
 • Çevre tasvirleri olduça çoktur.
 • Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
 • Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.

Olay hikayesi

 • Serim düğüm çözüm gibi 3 bölümden oluşur.
 • Olay akışı mevcuttur.
 • Yer zaman karakter gibi ögelere bağlı kalınarak yazılan hikayelerdir.
 • Önemli temsilcisi ülkemizde Ömer Seyfettin, dünyada ise Maupassant’tır.
 • Gözlem ve merak 1. plandadır.

Durum Hikayesi

 • Olay akışı yerine olaydan bir kesit ele alınır.
 • O anki karakterin ve çevrenin durumu ele alınır.
 • Ülkemizde önemli temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Mehmet Şevket Esendal’dır. Dünyada ise Çehov’dur.
 • Gözlem ve merak ikinci plandadır.
 • Modern hikaye olarakta bilinir.

Ömer Seyfettin

 • Yeni lisan makalesi ile milli edebiyatın başlamasında önemli rol oynamıştır.
 • Olay hikayesinin ülkemizdeki kurucusudur.
 • Yazmış olduğu borsa, falaka gibi eserler mevcuttur.
 • Edebiyatımızda hikayeciliği meslek edinmiştir. (Para kazanmış)

Memduh Şevket Esendal

 • Ülkemizde durum hikayeciliğinde başarılı sanatçılarından bir tanesidir.
 • Çehov tarzı hikayeler yazmıştır.
 • Ev içi yaşam konularını işlemiştir.

Hikaye

Kişi, zaman, mekan gibi unsurlardan oluşan tasarlanmış yazılardır. Dünya da ki ilk hikaye yazan Boccaccio’nun ilk hikaye eseri Decameron’dur. Ülkemizde ilk hikaye denemesi Emin Nihat’ın Müsameretname eseridir. Ülkemizde ki ilk hikaye ise Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat’tır.
Ülkemizde batılı anlamda (kusuru az) ilk hikaye ise Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’dir.

Cümlenin Ögeleri

 • Zarf Tümleci bulmak için:
  Neden?, Ne zaman?, Ne kadar?, Niçin?, Niye?, Nereye? sorularını sorarız.
 • Dolaylı Tümleci bulmak için:
  Nereye?, Neye?, Kime?, Neyden?, Neyde?, Kimde?, Kimden?, Nereden?, Nerede? sorularını sorarız.
 • Nesne bulmak için:
  Neyi, Kimi = Belirtili Nesne, Ne = Belirtisiz nesne buluruz. ( Belirtisiz Nesne İçin Yükleme ikinci defa sorulduklarında bulunur. )
 • Edat Tümleci bulmak için:
  Ne ile? Kim ile? Neye göre? Ne gibi? Soruları ile bulunur.

NOT: Zarf Tümlecinde bulunan nereye sorusu ile Dolaylı Tümlecinde bulunan nereye sorusu karıştırılmamalıdır:

Örnek:

 • Ahmet bugün aşağı indi (Aşağı kelimesi yalın halde kullanıldığı için Zarf Tümlecidir)
 • Ahmet bugün aşağıya indi (Aşağı kelimesi çekim eki aldığı için ve yönelme hal eki bulunduğu için Dolaylı Tümleçtir

Anahtar Kelimeler:

türk dili ve edebiyatı, türk dili ve edebiyatı 11. sınıf 1. yazılı, türk dili ve edebiyatı 11.sınıf, edebiyat 11. sınıf, edebiyat 11.sınıf 1. yazılı, edebiyat not, 11. sınıf edebiyat not, ömer seyfettin, memduh şevket esendal, olay hikayesi, durum hikayesi, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, edat tümleci, hikaye, realizm, romantizm, gözlem ve merak, edebiyat ve toplum ilişkisi, Ahmet mithat efendi Letaif-i Rivayat, Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler, Emin Nihat Müsameretname, Boccacio Docameron

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir